Moj profil
Uslovi korišćenja

Da biste koristili usluge web sajta www.dovelamore.com (dalje u tekstu Dovelamore) morate prihvatiti ove Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja ili nekom od stavki molimo da ne registrujete Vaš profil, odnosno obrišete ga ili javite nama kako bismo izvršili brisanje profila ako ste već registrovani.

1. Obaveze korisnika

Usluge sajta Dovelamore mogu koristiti osobe koje imaju najmanje 18 godina, odnosno koje su navršile godine koje se smatraju punoletstvom u državi iz koje pristupaju sajtu. Korišćenjem sajta Dovelamore možete doći u kontakt sa tekstualnim, audio i video materijalom namenjenim isključivo punoletnim osobama. Registracijom na portalu prihvatate primanje emailova na email adresu unesenu pri registristraciji u svrhu obaveštavanja i slanja promotivnih poruka.

2. Prestanak ili uskraćivanje korišćenja usluga sajta Dovelamore

Ako želite prestati sa korišćenjem usluga sajta Dovelamore, treba da obrišete svoj profil. Brisanje profila možete uraditi na stranici Moj profil, klikom na Izmenite podatke u Vašem profilu, zatim u donjem delu stranice čekirajte Brisanje kompletnog korisničkog naloga i kliknite na dugme Obriši. Brisanje profila je nepovratna akcija. Administratori sajta zadržavaju pravo da korisniku koji krši ove Uslove korišćenja bez prethodne najave obrišu profil i uskrate članstvo. Ukoliko se na svoj profil ne logujete duže od 365 dana Vaš profil može biti obrisan sa sistema.

3. Nedopuštene aktivnosti i sadržaji:

 • objava sadržaja koji krše postojeće domaće i/ili međunarodne zakone kao što su rasistički, uvredljivi, preteći, pedofilski sadržaji ili sadržaji koji na bilo koji način mogu ugrožavati druge osobe.

 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge osobe

 • objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

 • objavljivanje promotivnog i reklamnog sadržaja ili druge slične aktivnosti bez odobrenja

 • slanje poruke promotivnog i reklamnog sadržaja ili druge slične aktivnosti bez odobrenja

 • svesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili drugi računarski kod čije izvršavanje uništava, oštećuje ili ograničava funkcionalnost hardvera, softvera ili podataka

 • objavljivanje tuđih ličnih podataka

 • javna objava podataka iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi vaš ili tuđi identitet (ime i prezime, email ili poštanska adresa, broj telefona i sl.)

 • isticanje bilo kakvih van-institucionalnih "nacionalnih obeležja"

 • objavljivanje sadržaja koji na bilo koji način mogu narušiti ugled Dovelamore portala

 • objavljivanje sadržaja koji na bilo koji način mogu narušiti ugled neke grupe, stranke, nacije ili države

Administratori sajta zadržavaju pravo delimičnog ili potpunog brisanja sadržaja koji je korisnik objavio i preduzimanje odgovarajućih pravnih mera protiv korisnika koji je prekršio Uslove korišćenja.

4. Zaštićeni sadržaj na Dovelamore portalu

Na Dovelamore portalu nalazi se i autorskim pravima zaštićeni materijal koji se ne sme kopirati, menjati, prenositi, distribuirati, prikazivati i prodavati bez izričitog pismenog dopuštenja autora.

Korisnici su individualno odgovorni za sadržaje koje objavljuju na Dovelamore portalu, što uključuje sadržaje koji su potpuno ili delimično dostupni svim korisnicima, kao i sadržaje koji se razmenjuju između dva korisnika.

5. Pravila privatnosti

Dovelamore garantuje sigurnost i privatnost svih ličnih podataka registrovanih korisnika koje dostave prilikom registracije, slanja poruka, predloga, komentara, postavljanja pitanja ili iz bilo kog drugog razloga. Svi kontakti se odvijaju preko sigurne veze i na taj način su osigurani od neželjenog pristupa trećih osoba.

Dovelamore se obavezuje da Vaše lične podatke neće davati, pokazivati, iznajmljivati ili prodavati trećim osobama.

6. Odricanje od odgovornosti

Dovelamore ne garantuje dostupnost svojih sadržaja i usluga u svako vreme i sa svakog računara i/ili operativnog sistema. Dovelamore ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaje profila, izjave, slike ili druge materijale članova. Dovelamore ne snosi odgovornost za direktne ili indirektne štete nastale korištenjem svojih sadržaja i usluga.

Dovelamore.com™

Dalje: Registracija novih članova